قیس الخزعلی:

عاملان جنایت مسجد "مصعب بن عمیر" در دیالی عراق باید مجازات شوند

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل عصائب اهل الحق عراق ضمن محکوم کردن جنایت مسجد مصعب بن عمیر در دیالی خواستار مجازات عاملان آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، قیس الخزعلی دبیر کل عصائب اهل الحق عراق گفت: حمله به مسجد مصعب بن عمیر در استان دیالی محکوم است و عاملان آن باید محاکمه شوند.

وی افزود: سیاستمداران مسئول بی ثباتی امنیتی در برخی استانهای کشور هستند زیرا آنها به دنبال منافع حزبی هستند و اوضاع عراق را نادیده می گیرند.

الخزعلی گفت: عاملان این جنایت جدای از هر وابستگی باید مجازات شوند.

شایان ذکر است که الخزعلی روز گذشته هر گونه ارتباط عصائب اهل الحق با حادثه مسجد مصعب بن عمیر در دیالی را رد کرده بود.

از سوی دیگر حیدر العبادی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق بر اهمیت کمک جامعه بین المللی به عراق در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.