کسانی دیکتاتوری می کنند که به رأی مجلس احترام نمی گذارند

هیات نظارت بر مطبوعات

تهران- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی به نمایندگانی که وی را به خودرأیی و دیکتاتوری نسبت به نظر کمیسیون فرهنگی متهم کردند، واکنش نشان داد و گفت: کسانی دیکتاتوری می کنند که به رای مجلس احترام نمی گذارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، موضوع انتخاب عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات باردیگر در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس بحث برانگیز شد.

ادامه دارد...

سیام. 9103** ل.ا**1336
کد N461829