مقتدی صدر:

آمریکا خواسته های سیاهپوستان را برآورده کند/ردپای تکفیری ها در مسجد دیالی

آفریقا و خاورمیانه

رهبر جریان صدر ضمن درخواست از آمریکا برای توجه به حقوق سیاهان به دخالت تکفیری ها در فاجعه مسجدی در استان دیالی عراق که شمار زیادی کشته شدند اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، مقتدی صدر از آمریکا خواست که به حقوق و خواسته های سیاهان توجه کند و به آنها تعدی نکند.

رهبر جریان صدر بیان کرد: گردانهای صلح با نیروهای امنیتی برای پایان دادن به محاصره منطقه آمرلی همکاری خواهند کرد.

وی با اشاره به حمله به مسجد مصب بن عمیر در استان دیالی عراق اعلام کرد: آثار و نشانه های گروههای تکفیری در فاجعه مسجد مصعب بن عمیر کاملا آشکار است.