وعده نامشخص دولت یمن به معترضان/ موافقت رئیس جمهور با تشکیل دولت جدید

آفریقا و خاورمیانه

دولت یمن با تغییر دولت کنونی و تشکیل دولت جدید موافقت کرده است و این درحالی است که از مشخص کردن سازوکار و مدت زمان تشکیل این دولت جدید امتناع ورزیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از براکش نت، یک منبع بلندپایه در دولت یمن اعلام کرد که کمیته میانجیگر که از سوی "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری یمن مکلف به رایزنی با سران جنبش انصارالله یمن شده بود به "عبدالملک الحوثی" رهبر این جنبش  اعلام کرد که هادی با تغییر دولت کنونی و تشکیل دولت جدید متشکل از افراد تکنوکرات و مستقل و با مشارکت همه گروههای یمنی موافقت کرده است.

به موجب این گزارش دولت با تشکیل کمیته ای برای بررسی تصمیم حذف یارانه های نفتی توسط دولت یمن که یکی از اصلی ترین موارد مورد اعتراض معترضان یمنی است موافقت کرده و متعهد شده است که تصمیمات مهمی برای حل و فصل این مورد اتخاذ شود.

روزنامه یمنی الشارع نیز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که الحوثی از موافقت دولت یمن با تشکیل دولت جدید استقبال کرده است و خواهان بررسی و اعلام جزئیات این امر، مانند زمان تشکیل این دولت، سازو کار نسبتهای مشارکت گروههای یمنی در این دولت  شده است و همچنین  تشکیل یک کمیته اقتصادی متشکل از اقتصاددانان یمنی برای بهبود اوضاع اقتصادی یمن را خواستار شده است.

این در حالی است که کمیته میانجیگر با تشکیل این کمیته اقتصادی و مشخص کردن مدت زمان مشخص برای تشکیل حکومت جدید مخالفت کرده است.

همچنین درخواست کمیته میانجیگر از رهبر جنبش انصارالله مبنی بر توقف تظاهرات و تحصنهای حامیان حوثیها در صنعا و دیگر مناطق یمن با مخالفت وی مواجه شد.