ظریف به بروکسل می رود

ظریف

محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان 10 شهریور ماه به منظور مذاکرات دو جانبه عازم بروکسل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان 10 شهریور ماه به منظور مذاکرات دو جانبه عازم بروکسل خواهد شد.ظریف از بروکسل به دو کشور اروپایی دیگر سفر خواهد کرد . ظریف قرار است در هفته آینده به روسیه نیز سفر کند.