نماینده آیت الله سیستانی:

خواسته های نامعقول روند تشکیل دولت را با مشکل روبرو می کند

آفریقا و خاورمیانه

نماینده آیت الله سیستانی از گروههای سیاسی این کشور خواست که از طرح خواسته هایی که روند تشکیل دولت در مهلت مقرر را با چالش روبرو می کند پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، عبدالمهدی الکربلایی گفت: همه می دانند که ساکنان شهر آمرلی از دو ماه قبل در محاصره به سر می برند و ساکنان آن از شهر قهرمانانه دفاع می کنند و این با وجود ضعیف سلاح و مهمات است.

وی افزود: دست اندر کاران باید به طور جدی در راستای رفع محاصره از شهر و نجات ساکنان آن در برابر تروریست ها اقدام جدی به عمل آورند و به سرعت از طریق هوایی نیازهای ضروری زندگی مانند آب و غذا برای آنها ارسال شود.

الکربلایی ضمن تمجید از نیروهای مسلح و نیروهای مردمی اقدامات برخی عناصر مسلح در تعرض به مال و حرمت دیگر شهروندان را محکوم کرد و از دستگاه های دولتی خواست که با معترضان به جان و مال مردم به طور جدی برخورد کنند.

درباره اوضاع سیاسی نماینده آیت الله سیستانی بر ضرورت تشکیل دولتی که بتواند اشتباهات سالهای گذشته را جبران کند و در راستای احقاق حقوق مردم، برقراری ثبات و مبارزه با فساد گام بردارد تاکید کرد.

وی اعلام کرد: همه گروههای سیاسی باید به اصل کفایت و شفافیت در معرفی نامزدهای خود توجه کنند و نباید جایگاه حزبی، طایفه ای و قومیتی معیار معرفی نامزدها باشد.همه گروههای سیاسی باید واقع بین باشند تا دولت در موعد مقرر تشکیل شود و باید خواسته ها معقول باشد زیرا طرح خواسته های نامعقول موجب تاخیر در روند تشکیل کابینه می شود.از شرایط و حمایت منطقه ای و بین المللی در کمک به عراق باید برای عبور از اوضاع دشوار کنونی استفاده شود.