انتقاد تند رئیس حقوق بشر سازمان ملل از ضعف شورای امنیت برای متوقف کردن درگیرهای جهان

آمریکا اروپا

رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در اظهارتی به شدت از ناکارآمدی شورای امنیت این سازمان برای متوقف کردن درگیری های جهان بویژه سوریه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "ناوی پیلای" که آخر ماه جاری میلادی (آگوست) ماموریتش در سمت رئیس حقوق بشر سازمان سازمان ملل به پایان می رسد در انتقاد از شورای امنیت گفت : متاسفانه اعضای شورای امنیت همواره به فکر منافع خود هستند و این طرز فکر موجب می شود که آنها نتوانند جنگ هایی را که در نقاط مختلف جهان رخ می دهد متوقف کنند.

رئیس حقوق بشر سازمان ملل در ادامه افزود: من قویا معتقدم که مسئولیت پذیری بیشتر شورای امنیت در این رابطه می تواند جان صدها هزار نفر را نجات بدهد. وی در ادامه با اشاره به بحران سوریه گفت: شرایط در سوریه غیر قابل کنترل شده به نحوی که نمی توان هیچگونه پیش بینی برای آن متصور بود.

وی در ادامه با اشاره به جنگ های موجود در افغانستان، آفریقای مرکزی، کنگو، عراق، لیبی، مالی، سومالی، سودان جنوبی، اوکراین، سودان و غزه بار دیگر از ناکارآمدی شورای امنیت برای متوقف کردن کشته شدن مردم انتقاد کرد و گفت : این بحران ها نماینگر ناتوانی جامعه جهانی برای حفظ زندگی مردم است. هیچ یکی از این جنگ ها به صورت یکباره رخ نداده اند و ما می توانستیم پیش از گسترش و بغرنج شدن آنها، کنترلشان کنیم. 

وی در ادامه خواستار تغییر رویه سیاسی اعضای شورای امنیت و کنار گذاشتن موضوع منافع شخصی در تصمیم گیری های این نهاد شد.