از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه صورت گرفت:

تکذیب خبر همکاری ایران با آمریکا در عراق به منظور رفع تحریم‌ها

سیاست خارجی

اخبار منتشره به نقل از وزیر امور خارجه در برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر همکاری ایران با آمریکا در عراق در ازای رفع تحریم‌های ایران در شورای امنیت، صحیح نیست و چنین موضوعی طرح نشده است و اخبار منتشره در این زمینه بی‌اساس است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر همکاری ایران با آمریکا در عراق برای رفع تحریم‌های ایران در شورای امنیت به نقل از وزیر امور خارجه را تکذیب کرد. 

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم اظهار داشت: اخبار منتشره به نقل از وزیر امور خارجه در برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر همکاری ایران با آمریکا در عراق در ازای رفع تحریم‌های ایران در شورای امنیت، صحیح نیست و چنین موضوعی طرح نشده است و اخبار منتشره در این زمینه بی‌اساس است.

کد N458062