نخستین کامیون های کاروان کمک رسانی روسیه به سمت اوکراین حرکت کردند

اوکراین,کاروان

تهران ؛ ایرنا - نخستین کامیون های کاروان کمک رسانی روسیه روز پنجشنبه از یک ایست بازرسی روسیه گذشته و حرکت به سمت گذرگاه مرزی با اوکراین را آغاز کردند.

به گزارش رویترز،این کامیون ها به سمت یک منطقه عاری از سکنه در حد فاصل ایست های بازرسی مرزی روسیه و اوکراین حرکت کردند و هنوز معلوم نیست که وارد خاک اوکراین شده یا در ایست بازرسی متوقف شده اند.

این کاروان حدود یک هفته بود که به دلیل نگرانیهای اوکراین از استفاده از این کاروان به عنوان یک اسب تروآ برای نفود با هدف تامین تسلیحاتی جدایی خواهان طرفدار مسکو سرگردان بود.

مسکو ضمن رد این اتهامات گفته است که مایل به کمک برای فرونشاندن فاجعه انسانی در منطقه شرق اوکراین است.

مترجمام *1408 **1917
کد N457848