معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد:

ضرورت بررسی دقیق پیشنهادات پیش از ارایه به جلسه هیات وزیران

کمیسیون های دولت

تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهور گفت: انتظار از کمیسیونهای دولت این است که پیشنهادات دریافتی از دستگاه های اجرایی را به دقت بررسی و موشکافی کنند و زمانی این پیشنهادات را برای تصویب در اختیار دولت قرار دهند که از اولویت موضوع اطمینان یافته و مشخص شده باشد که گره ای از کار مردم و کشور می گشاید.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری شامگاه سه شنبه در جلسه ای با حضور دبیران کمیسیونهای دولت با تاکید بر اهمیت کار آنها، عملکرد یک ساله و اقدامات صورت گرفته توسط کمیسیونهای دولت را رضایت بخش و قابل قبول ارزیابی کرد.

وی افزود: مجموعه پیشنهاداتی که تاکنون در اختیار دولت قرار گرفته، پیشنهاداتی جامع و کارشناسی بوده که معمولا بدون تغییر به تصویب هیات وزیران می رسد و تنها در مواردی اندک، مصوبات با نظر دستگاه اجرایی مربوطه، ممکن است پیش از تصویب، تغییراتی جزئی داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور بر لزوم افزایش هرچه بیشتر بنیه علمی و توان کارشناسی کمیسیونهای دولت تاکید کرد و از دبیران این کمیسیونها خواست حتماً در برنامه های خود از صاحب نظران برجسته و علمی کشور استفاده و شرایط را برای اظهار نظر آنان فراهم کنند.

جهانگیری همچنین بر نقش کمیسیونهای دولت در پرورش نیروهای زبده و کارشناس تاکید و خاطرنشان کرد: کمیسیونها زمینه و فرصت پرورش نیروهای مجرب و برجسته را برای تبدیل شدن به مدیرانی آگاه و مطلع برای آینده کشور مهیا سازند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیشنهاداتی که در جلسات شوراهای عالی به تصویب می رسد و بعضاً ممکن است این مصوبات از استحکام لازم و پشتوانه علمی کافی برخوردار نباشند، از دبیران کمیسیونهای دولت خواست ضمن ارتباط مستمر با دبیرخانه های شوراهای عالی مرتبط به خود، همفکری و تعامل لازم را برای تدوین مصوباتی دقیق و متناسب با قوانین داشته باشند.

در این جلسه دبیر هیات دولت نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای بهبود عملکرد کمیسیونهای دولت و ارتقاء توان کارشناسی و علمی آنها ارائه کرد و به تشریح سازوکارهای طراحی شده برای پردازش متون، دسته بندی موضوعی پیشنهادات و مصوبات، بهبود ادبیات نگارشی مصوبات و تکمیل زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری دبیرخانه هیات دولت پرداخت.

در این نشست دبیران کمیسیونهای دولت نیز هرکدام در سخنانی به ارایه گزارشی از نحوه دریافت پیشنهادات از دستگاه های اجرایی و بررسی های کارشناسی پرونده ها در کمیته های تخصصی فرعی و اصلی پرداختند.

دبیران کمیسیونهای دولت همچنین در خصوص زمان برگزاری جلسات هریک از کمیسیونها ، تعداد اعضای شرکت کننده در جلسات و نحوه رسیدگی به پرونده ها و امور مربوطه توضیحاتی ارایه کردند و ضمن بیان برخی موانع و مشکلات موجود، پیشنهاداتی در راستای ارتقاء عملکرد دبیرخانه هیات دولت مطرح کردند.

سیام*9254**1449
کد N456744