برادر عبدالله اوج آلان:گروهی در پی کودتا علیه اردوغان هستند

صلح,کردهای ترکیه

آنکارا- ایرنا - ˈ عثمان اوج آلانˈ برادر ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه ˈپ.ک.کˈ که بیش از 20 سال جزو کادر رهبری این حزب بود، گفت: گروهی در داخل و خارج از ترکیه که خواستار حل مساله کرد نیستند در پی کودتا علیه ˈرجب طیب اردوغانˈ هستند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، وی در گفت وگو با روزنامه ˈاستار ˈگفت: در بین این گروه ، شماری از قدرت های خارجی، مخالفان داخلی دولت آنکارا و برخی از رهبران ˈ پ.ک.ک ˈ نیز وجود دارند.

عثمان اوج آلان از ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به عنوان فردی که زمینه ساز تغییراتی اساسی در این کشور شد ، یاد کرد و افزود : اردوغان به عنوان رییس جمهوری ترکیه نیز بسیاری از مشکلات این کشور را حل خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: اردوغان و ˈعبدالله اوج الانˈ در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به صلح نزدیک شده اند.

روند مذاکرات صلح دولت ترکیه با ˈپ.ک.کˈ از نوروز سال گذشته آغاز شده است.

ˈبشیر آتالایˈ معاون نخست وزیر ترکیه روز گذشته گفت: برای پیشبرد مذاکرات صلح با حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه ˈپ.ک.کˈ دیدار با سران این گروه در ارتفاعات قندیل در شمال عراق ضرورت دارد و در کنار ادامه مذاکرات صلح با ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی پ.ک.ک باید با دیگر سرکردگان این گروه در شمال عراق نیز مذاکره کنیم .

بشیر آتالای با عنوان این که محافلی قصد دارند، روند مذاکرات صلح را خدشه دار کرده و یا به بن بست بکشانند، اضافه کرد: با جدیت در مقابل اقدامات خرابکارانه خواهیم ایستاد و در صورت لزوم برخی از همکاران خود را به دیدار با سران پ.ک.ک در ارتفاعات قندیل عراق می فرستیم .

خاورم**2012**230
کد N456064