در گفتگو با مهر مطرح شد:

رایزنی گسترده معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و وزرا در دفاع از فرجی دانا

مجلس

عضو کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی از رایزنی گسترده معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و وزیران حاضر در مجلس در حمایت از فرجی دانا خبر داد.

نعمت الله منوچهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: استیضاح کنندگان هنوز از پاسخ های وزیر و اقدامات این وزارتخانه قانع و راضی نشده اند و هنوز استیضاح به صورت جدی در کف مجلس مطرح است.

نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و وزرای حاضر در مجلس به شدت در راستای ادامه مدیریت فجری دانا با نمایندگان رایزنی کرده و  تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شاهد رایزنی ها و تلاش استیضاح کنندگان برای جلوگیری از طرح استیضاح و حل دغدغه ها بوده اند و معتقدند که وزیر علوم لجاجت کرده و اجازه نداده تا روندی منطقی شکل گیرد به همین دلیل به احتمال بالا استیضاح رای می آورد.