در جلسه استیضاح اعلام شد:

دفاع زاهدی از اعطای بورس به دانشجویان در دوران وزارتش

مجلس

وزیر علوم دولت گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از عملکردش برای اعطای بورس به دانشجویان دفاع کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی استیضاح وزیر علوم، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت از نامه زاهدی وزیر سابق علوم و نماینده فعلی مردم کرمان به هیات رئیسه خبر داد.

وی گفت: این نامه در خصوص اظهاراتی است که آقای هروی مخالف استیضاح وزیر علوم داشت، وی گفته بود در سال 85 به بعد در اعطای بورسیه ها اشرافی نبوده است که آقای زاهدی طی نامه ای به هیات رئیسه اعلام کردند که در زمان وزارت ایشان شورای بورس آیین نامه ای را تدوین کرده و ایشان آیین نامه را تایید کردند که بر آن اساس عمل شود.

ابوترابی فرد ادامه داد: آقای زاهدی تاکید کردند که در زمان ایشان حداقل معدل برای بورس دانشجویان کارشناسی 14 و حداقل معدل برای بورس دانشجویان کارشناسی ارشد 16 بوده است.