رویترز فیلم سربریدن خبرنگار آمریکا از سوی داعش را منتشر کرد

تصاویری که گروه تروریستی داعش امروز از سر بریدن یک خبرنگار آمریکایی منتشر کرده است ، خبرگزاری رویترز در تیتر نخست خروجی سایت خود گذاشته است که از نظر می گذرانید.

رویترز فیلم سربریدن خبرنگار آمریکا از سوی داعش را منتشر کردتصاویری که گروه تروریستی داعش امروز از سر بریدن یک خبرنگار آمریکایی منتشر کرده است ، خبرگزاری رویترز در تیتر نخست خروجی سایت خود گذاشته است که از نظر می گذرانید.

 

 

 اخبار تکمیلی را اینجا بخوانید.

 

منبع: خبرگزاری رویترز

52261

کد N455749