سه تن از 7نفری که در پرونده بابک زنجانی بازداشت شده اند از نزدیکان وزرای نفت احمدی نژادند

بابک زنجانی

در ارتباط با پرونده بابك زنجاني تاكنون هفت نفر بازداشت شده‌اند و بازداشتي‌ها كه افزايش مي‌يابد، مقام و سمت‌هاي آنها هم رو به بالا مي‌رود.

روزنامه اعتماد نوشت:

در ارتباط با پرونده بابك زنجاني تاكنون هفت نفر بازداشت شده‌اند و بازداشتي‌ها كه افزايش مي‌يابد، مقام و سمت‌هاي آنها هم رو به بالا مي‌رود. اگر زماني دستيار بابك زنجاني دستگير مي‌شد، ابهامي به اين بازداشت وارد نبود اما زماني كه بازداشتي‌ها به سوي مديران عاليرتبه دوره گذشته صنعت نفت مي‌رود، اين سوال مطرح مي‌شود كه نقش اين مديران در پولدار شدن بابك زنجاني چه بوده است؟ بابك زنجاني از كدام روزنه توانست استفاده كند تا منابع نفت و كشور را ببلعد؟...

افراد بازداشت شده چه كساني هستند؟

س. ج. س: او از مردان نفتي دولت دهم بوده است. مي‌گويند مرد شماره يك ايران در بازار نفت طي آن دولت بود واز مديران عاليرتبه نفتي دولت احمدي‌نژاد كه سابقه مديريت در چندين شركت اصلي نفتي را بر عهده داشت، چهار سال پيش از شركت ملي نفت به شركتي پا گذاشت كه ماموريت‌هاي اقتصادي، تجاري و كمك به كمبود منابع مالي داخلي شركت‌هاي تابع نفت را برعهده دارد و نقش مهمي در واردات بنزين و فروش بخش عمده‌يي از نفت خام ايران ايفا مي‌كند و طي ماه‌هاي اخير درگير مباحث مربوط به سوآپ نفت ايران بوده است. نام اين مدير نفتي در فهرست تحريم‌هاي امريكا قرار دارد.

و. ا. ا. و: از مديران و مشاوران نزديك به وزير اسبق نفت كه در دولت احمدي‌نژاد اصلاح ساختار امور حقوقي و قراردادهاي صنعت نفت به وي سپرده شده بود.

ع. ع: از مديران عامل اسبق يكي از مناطق آزاد تجاري صنعتي در دولت احمدي‌نژاد كه در مقطعي هم شايع شد در نزديكي مرزهاي غرب، حين فرار از كشور دستگير شده است.

ح. م. ك: از معاونان و دوستان متهم اصلي كه پس از انتشار تصوير دو نفره‌شان بابك زنجاني وي را از «دوستان و تجار خوب» خواند. گفته مي‌شود اين فرد مدت زمان كوتاهي در بازداشت بوده و آزاد شده است.

ح. ش. م: نخستين فرد بازداشتي پس از بابك زنجاني، از دستياران اصلي وي كه رسيدگي به امور مربوط به پروژه‌هاي كيش را بر عهده داشته است. او كمتر از يك هفته پس از دستگيري رييسش در دفتر كار خود بازداشت شد.

ب. ز: يكي از وابستگان بابك زنجاني.
کد N455045