از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون؛

برگزاری جلسه استیضاح 17 وزیر بدون حضور رییس جمهوری

حضور رییس جمهوری,استیضاح

تهران- ایرنا- پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون 21 وزیر از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح شده اند که 17 جلسه استیضاح بدون حضور رییس جمهوری و تنها چهار جلسه استیضاح با حضور رییس جمهوری برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، از تعداد 21 وزیری که از پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون استیضاح شده اند تنها نتیجه 6 جلسه استیضاح منجر به برکناری شده است.

شهادب الدین گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی دولت سوم اولین وزیر بود که توسط مجلس اول شورای اسلامی در 11 آبان 1361 استیضاح شد که نتیجه این استیضاح، ابقا بود و رییس جمهوری و نخست وزیر نیز در این جلسه حضور نداشتند.

علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور دولت سوم دومین وزیری بود که توسط مجلس اول شورای اسلامی در 15 آبان 1362 استیضاح شد که نتیجه این استیضاح که بدون حضور رییس جمهوری و نخست وزیر برگزار شد، ابقا بود.

بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین دولت چهارم سومین وزیری بود که استیضاح وی بدون حضور رییس جمهوری در 25 مرداد 1368 برگزار شد و مجلس سوم شورای اسلامی رای به ابقا وی داد.

چهارمین وزیر استیضاح شده، ایرج فاضل وزیر بهداشت دولت پنجم بود که جلسه استیضاح وی در 23 دی 1369 بدون حضور رییس جمهوری توسط مجلس سوم شورای اسلامی برگزار و از وزارت برکنار شد.

محمدعلی نجفی وزیر آموزش و پرورش دولت پنجم، پنجمین وزیر استیضاح شده بود که جلسه استیضاح وی چهارم اردیبهشت 1370 بدون حضور رییس جمهوری برگزار و نتیجه این جلسه ابقا وی بود.

ششمین وزیر استیضاح شده محمدسعیدی کیا وزیر راه و ترابری دولت پنجم بود که 11 اسفند 1371 جلسه استیضاح وی بدون حضور رییس جمهوری برگزار و ابقا شد.

حسین محلوجی وزیر معادن و فلزات دولت ششم، هفتمین وزیری بود که جلسه استیضاح وی بدون حضور رییس جمهوری در 23 آذر 1373 برگزار و مجلس چهارم شورای اسلامی با ابقا وی موافقت کرد.

عبدالله نوری وزیر کشور دولت هفتم، هشتمین وزیر استیضاح شده بود که جلسه استیضاح وی 31 خرداد 1377 بدون حضور رییس جمهوری برگزار شد و مجلس پنجم شورای اسلامی رای به برکناری وی داد.

عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت هفتم، نهمین وزیری بود که در 11 اردیبهشت 1378 جلسه استیضاح وی بدون حضور رییس جمهوری برگزار و مجلس پنجم شورای اسلامی وی را ابقا کرد.

علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی دولت هشتم، دهمین وزیر استیضاح شده بود که مجلس ششم شورای اسلامی 12 خرداد 1381 جلسه استیضاح وی را بدون حضور رییس جمهوری برگزار کرد و نتیجه این استیضاح ابقای وی را بدنبال داشت.

مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت هشتم نیز به عنوان یازدهمین وزیر استیضاح شده جلسه استیضاح وی 27 خرداد 1382 بدون حضور رییس جمهوری برگزار و مجلس ششم ششم شورای اسلامی با ابقا وی موافقت کرد.

دوازدهمین وزیر استیضاح شده مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت هشتم بود که جلسه استیضاح وی 9 شهریور 1382 بدون حضور رییس جمهوری برگزار و مجلس ششم شورای اسلامی رای به ابقا وی داد.

احمد معتمدی وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت هشتم به عنوان سیزدهمین وزیر استیضاح شده، جلسه استیضاح وی 14 ابان 1382 بدون حضور رییس جمهوری از سوی مجلس ششم شورای اسلامی برگزار و ابقا شد.

چهاردهمین وزیر استیضاح شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت هشتم بود که جلسه استیضاح وی در 12 مهر 1383 بدون حضور رییس جمهوری توسط مجلس هفتم شورای اسلامی برگزار شد و نمایندگان مجلس رای به برکناری وی دادند.

محمدرضا اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم، پانزدهمین وزیر استیضاح شده بود که جلسه استیضاح وی 30 مهر 1385 بدون حضور رییس جمهوری از سوی مجلس هفتم شورای اسلامی برگزار و ابقا شد.

محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم نیز شانزدهمین وزیری بود که جلسه استیضاح وی برای اولین بار با حضور رییس جمهوری در 26 اردیبهشت 1386 برگزار شد و مجلس هفتم شورای اسلامی رای به ابقا وی داد.

علی کردان وزیر کشور دولت نهم هفدهمین وزیری بود که جلسه استیضاح وی 14 آبان 1387 بدون حضور رییس جمهوری برگزار شد و مجلس هشتم شورای اسلامی رای به برکناری وی داد.

هجدهمین وزیر استیضاح شده، حمید بهبهانی وزیر نیرو در دولت دهم بود که جلسه استیضاح وی 12 بهمن 1389 بدون حضور رییس جمهوری برگزار و مجلس هشتم شورای اسلامی با برکناری وی موافقت کرد.

مجید نامجو وزیر نیرو دولت دهم، نوزدهمین وزیری بود که جلسه استیضاح وی 15 اسفند 1389 با حضور رییس جمهوری برگزار شد و مجلس هشتم شورای اسلامی رای به ابقا وی داد.

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم ، بیستمین وزیر استیضاح شده پس از انقلاب بود که در تاریخ 10 آبان 1390 با حضور رییس جمهوری در مجلس هشتم استیضاح شد و نتیجه آن، ابقای وی بود.

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت دهم نیز بیست و یکمین وزیری بود که جلسه استیضاح وی 15 بهمن 1391 با حضور رییس جمهوری برگزار و مجلس نهم شورای اسلامی با برکناری وی موافقت کرد.

سیام*9254**1449
کد N454478