حمایت بیش از 205 نماینده مجلس از بیانات اخیر رهبر انقلاب

مجلس

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام پشتیبانی کامل از سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری این سخنان را مصداق اصل 110 قانون اساسی و تعیین سیاست کلی خارجی جمهوری اسلامی می‌دانیم و از دولت و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی می‌خواهیم که این سخنان را چراغ راه خود در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های دیپلماتیک خود قرار دهند.

یش از 205 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای از بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع سفرای جمهوری اسلامی حمایت کردند.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

سخنان حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی در جمع سفرای جمهوری اسلامی بار دیگر درایت و هوشمندی، قاطعیت و شجاعت آن عزیز را ثابت کرد.

اشاره رهبری به تجربه مذاکرات که ثابت کرد مذاکرات با آمریکا نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شده و تصدیق مقام معظم رهبری بر داشتن ضرر مذاکرات که موجب طرح توقعات جدیدی از سوی آنها می‌شود و اینکه مذاکرات ما را در افکار عمومی ملت‌ها و دولت‌ها به تضرب متهم می‌کند نشانگر دقت نظر معظم‌له است.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام پشتیبانی کامل از سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری این سخنان را مصداق اصل 110 قانون اساسی و تعیین سیاست کلی خارجی جمهوری اسلامی می‌دانیم و از دولت و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی می‌خواهیم که این سخنان را چراغ راه خود در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های دیپلماتیک خود قرار دهند.

کد N454178