مساجد و مراکز مذهبی از پرداخت 20 درصد بیمه سهم کارفرما معاف شدند

مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی با 129 رای موافق، 15 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 218 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

نمایندگان با الحاق یک تبصره به طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که بر اساس آن مساجد و مراکز مذهبی از پرداخت 20 درصد بیمه سهم کارفرما معاف می شوند،موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی با 129 رای موافق، 15 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 218 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

براساس این تبصره الحاقی مساجد و تکایا، حسینیه‌ها،‌ دارالقرآن و مراکز مذهبی اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی از پرداخت 20 درصد سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل تبصره 1 این ماده تامین می‌گردد.

کد N454175