نفوذ داعش به کویت/ نیروهای امنیتی به حال آماده باش درآمدند

آفریقا و خاورمیانه

به دنبال انتشار خبری مبنی بر نفوذ داعش به داخل مرزهای شمالی کویت منابع عربی از اعلام حالت آماده باش در میان نیروهای امنیتی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کویتی الشاهد اعلام کرد که به دنبال ارائه اطلاعاتی سری مبنی بر ورود عوامل داعش به داخل این کشور از طریق مرزهای شمالی آن، وزارت کشور کویت حالت آماده باش در این کشور اعلام کرده است.

به موجب این گزارش، وزارت کشور کویت با ایجاد یک گروه امنیتی ویژه متشکل از نیروهای امنیتی دولتی، اداره مرزبانی و امنیت عمومی این گروه را مامور تشدید تدابیر امنیتی و رصد تمام تحرکات در مرزهای شمالی این کشور کرده است.

وزارت کشور کویت همچنین در خصوص ارسال ایمیل و پیامکهایی از سوی داعش به اتباع این کشور در خصوص دعوت از شهروندان کویت برای پیوستن به این گروه تروریستی هشدار داد.

این روزنامه همچنین از افزایش کمپینهای رسانه ای و تبلیغاتی بی سابقه برای پیوستن به داعش در کویت خبر داد.

شایان ذکر است در هنگامه گسترش فعالیت این گروه تروریستی پس از آغاز بحران سوریه و اقدامات جنایتکارانه آن در عراق، برخی کشورهای عربی به صورت علنی و غیر علنی از گسترش آن حمایت کردند و این در حالی است که با گذشت حدود چهار سال این کشورها در معرض سقوط در چاهی هستند که به دست خود آن را کندند، چنانکه این گروه تروریستی با انتشار بیانیه ای مسئولیت حملات تروریستی اخیر در شهر "السنطه"مصر را برعهده گرفته است.