مشاورکرزی: آمریکا، داعش،طالبان والقاعده را برای بدنام کردن اسلام بوجود آورد

کابل,افغانستان

کابل – ایرنا - مشاور ˈحامد کرزیˈ رییس جمهوری افغانستان گفت: آمریکا و انگلیس، داعش را همانند طالبان و القاعده برای بدنام کردن اسلام بوجود آورده اند.

ˈمحمد یوسف واعظی شهرستانیˈ مشاور امور دینی ˈحامد کرزیˈ رییس جمهوری افغانستان روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، داعش، طالبان و القاعده را دست پرورده آمریکا و انگلیس برای کسب منافع غرب در کشورهای اسلامی دانست و گفت: داعش به مراتب خطرناکتر از القاعده است که گریبان غربی ها را نیز خواهد گرفت.

واعظی شهرستانی گفت: عملکرد داعش در عراق و سوریه نشان داد این گروه غیرقابل کنترل است و اکنون غرب، آمریکا و انگلیس نیز در این زمینه احساس خطر کرده اند.

مشاور کرزی افزود: تاریخچه تشکیل گروه طالبان به خوبی نشان می دهد که آمریکا و انگلیس آن را بوجود آوردند و از آن حمایت مالی و تسلیحاتی کردند.

واعظی شهرستانی گفت: القاعده نیز به رهبری اسامه بن لادن با حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا ، شکل گرفت تا در برابر اتحاد شوروی در افغانستان، بجنگد.

مشاور کرزی گفت: آمریکا پس از شکست شوروی در افغانستان، ماموریت گروه القاعده را تغییر داد و این گروه را مامور بدنام کردن اسلام در کشورهای اسلامی کرد اما در نهایت آتش افروخته شده توسط کاخ سفید، دامن خود آمریکاییها را نیز گرفت.

واعظی داعش را بسیار خطرناکتر از گروه های تروریستی دیگر توصیف کرد و گفت: القاعده با همه افراطی گری و تندروی که داشت به داعش پشت کرد و در باره عملکرد های این گروه هشدار داد.

مشاور رییس جمهوری افغانستان افزود: داعش که از کمک مالی و تسلیحاتی آمریکا، انگلیس و فرانسه برای برهم زدن اوضاع سوریه برخوردار بود، اکنون به گروه خطرناکی تبدیل شده که حتی حامیان غربی آن نیز قادر به کنترل آن نیستند.

واعظی افزود: آمریکا و انگلیس مدرن ترین سلاح های خود را در سوریه در اختیار داعش قرار دادند تا اهداف آنان را در منطقه دنبال کند اما اکنون بلای جان خود آنها شده است و از وجود این گروه احساس خطر شدیدی می کنند.

مشاور کرزی با هشدار در باره شرایط کنونی به لزوم اتحاد کشورهای اسلامی در مقابل افراط گرایی تاکید کرد و گفت: کشورهای اسلامی برای جلوگیری از جنایات داعش باید اقدامی عملی را در دستور کار خود قرار دهند.

آساق*3*291*1501
کد N453631