العبادی:

خطر تروریسم نه تنها عراق بلکه تمام جهان را تهدید می کند

لبنان,تر وریسم

تهران - ایرنا - ˈحیدر العبادیˈ نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید در بغداد تاکید کرد که ˈخطر تروریسمˈ نه تنها عراق، بلکه تمام منطقه و جهان را تهدید می کند.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه اینترنتی شبکه ˈالعراقیهˈ، العبادی در دیدار با ˈجبران باسیلˈ وزیر خارجه لبنان گفت: تمام کشورها برای بیرون راندن تروریستهای خطرناک ˈداعشˈ از عراق و از بین بردن آن باید دست در دست یکدیگر دهند.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد ، تا کشورها با همکاری بیشتر و تشکیل سامانه اطلاعاتی جهانی باندهای تروریستی داعش و تامین کنندگان مالی آن را تحت تعقیب قرار داده و آن را از بین ببرند.

بغداد در هفته جاری شاهد سفر شماری از مسوولان و وزرای کشورهای مختلف به منظور بررسی تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه بود که آخرین آنها جبران باسیل وزیر خارجه لبنان و همتای سوئدی وی ˈکارل بیلتˈ بودند.

باسیل قبل از آنکه بغداد را به سمت ˈاربیلˈ ترک کند، با حیدر العبادی دیدار و در ارتباط با تقویت روابط دوجانبه و اوضاع امنیتی سیاسی عراق و منطقه و اقلیتها در این کشور گفت و گو کرد.

خاورم ** 1487 **1651
کد N452958