العبادی:

خطر تروریسم همه را تهدید می کند

آفریقا و خاورمیانه

مامور تشکیل کابینه در دیدار وزیر خارجه لبنان با وی خطر تروریسم را خطری همگانی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حیدر العبادی در دیدار با جبران باسیل تاکید کرد: خطر تروریسم فقط عراق را تهدید نمی کند بلکه همه کشورهای منطقه و دنیا را تهدید می کند و همگان باید برای دفع خطر حقیقی و نابودی آن تلاش کنند.

وی افزود: امیدواریم که منظومه اطلاعاتی بین المللی برای پیگیرد قرار دادن تروریست های داعش و حامیان مالی و نابودی آن به وجود آید.اوضاع امنیتی رو به بهبود تدریجی است و نیروهای امنیتی درحال در اختیار گرفتن زمام امور هستند و در راستای آزادی مناطق حرکت می کنند

العبادی گفت: عشایر آماده مقابله با داعشی ها برای بیرون راندن آنها از مناطق تحت تسلط این گروهک هستند.

از سوی دیگر جبران باسیل وزیر خارجه لبنان بر تمایل لبنان به وحدت عراق و تمامیت ارضی آن تاکید کرد و افزود: داعش فقط خطری برای عراق نیست بلکه برای همه منطقه است.