محاکمه مرسی به اول شهریور موکول شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از تعویق محاکمه محمد مرسی و 130 نفر از حامیان اخوان المسلمین به اول شهریور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه جنایی قاهره، جلسه رسیدگی به پرونده محاکمه "محمد مرسی" رئیس جمهوری برکنار شده مصر  و 130 نفر از رهبران اخوان المسلمین، در خصوص پرونده فرار از زندان وادی النطرون، موسوم به فرار بزرگ را به اول شهریور موکول کرد.