معترضان بحرینی: واگذاری تابعیت سیاسی نوعی نسل کشی است

تابعیت سیاسی

تهران– ایرنا– معترضان بحرینی واگذاری تابعیت سیاسی را به خارجی ها محکوم کردند و آن را نوعی نسل کشی خواندند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهرین نت، ˈخلیل مرزوقˈ معاون سیاسی دبیر کل ˈجمعیت وفاق ملیˈ واگذاری تابعیت سیاسی در بحرین را که از چند سال پیش در این کشور اجرا می شود، نوعی نسل کشی خواند و گفت که این مساله به تغییر بافت جمعیتی به میزان 17درصد کل جمعیت منجر شده است.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی که در مرکز جمعیت الوفاق برگزار شد، افزود: بر اساس آمارهای رسمی 95 هزار و 372 خارجی تابعیت بحرین دریافت کرده اند که نسبت آن به 17,3% ساکنان این کشور می رسد .

مرزوق توضیح داد: ˈاین ارقام نشانگر تهدید واقعی است به طوری که در 10 سال آینده بحرینی های اصیل در اقلیت قرار می گیرند و این امر تهدیدی برای هویت ملی کشور است.ˈ

معاون دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین افزود: ˈاگر اوضاع به همین منوال پیش برود، پس از سال 2040، قانون اساسی کشور دیگر نمی تواند بحرین را کشوری اسلامی- عربی بخواند.ˈ

وی افزود: ˈدر عرف بین المللی، واگذاری تابعیت سیاسی گسترده در یک کشور نوعی نسل کشی ساکنان اصلی آن سرزمین به حساب می آید و در واقع، ساکنان اصلی بحرین تنها شیعیان نیستند بلکه شیعه و سنی با هم در این کشور زندگی می کنند.ˈ

مرزوق دادن تابعیت سیاسی به خارجی ها در بحرین را فاجعه ای علیه ثبات کشور خواند و جامعه جهانی و سازمان ملل را به توجه و رسیدگی به این مساله فراخواند.

وی از کشورهای حوزه خلیج فارس هم خواست که به واگذاری تابعیت سیاسی به خارجی ها در بحرین به عنوان یک مساله امنیتی منطقه ای نگاه کنند، زیرا برخی از کسانی که تابعیت گرفته اند، دارای افکار خطرناکی هستند.

رسانام**1408**1566
کد N452009