ترکمن های عراق نیزخواستار تسلیحات غرب شدند

آفریقا و خاورمیانه

ترکمن های عراق نیز برای مقابله با داعش خواستار ارسال سلاح از سوی کشورهای غربی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، ترکمن های عراق که از بزرگترین اقلیت های قومیتی این کشور محسوب می شوند با درخواست ارسال سلاح از سوی غرب خواستار رفتار برابر غرب با ترکمن ها در مقایسه با کردهای عراق شدند.

ارشد الصالحی رئیس جبهه ترکمن های عراق با اشاره به کمک های تسلیحاتی گسترده اروپا و آمریکا به کردهای عراق گفت این روند می تواند دینامیک منطقه را بر هم بزند.

وی با مثبت و مفید خواندن کمک تسلیحاتی غرب به کردها برای مقابله با داعش گفت: اما این کمک ها فقط نباید به کردها تعلق گیرد آنها باید به ترکمن ها هم کمک کنند.

ارشد الصالحی که پیشتر گفته بود از ترکیه و دیگر کشورها درخواست سلاح نخواهد کرد گفت: اگر این کمک های تسلیحاتی فقط برای کردها باشد نشانه این است که طرح ها و برنامه های دیگری در کار است.