هرمیداس باوند:

وحدت استراتژیک در دوره جدید مذاکرات هسته ای شکل نگرفته است

سیاست خارجی

کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه راهی که روحانی در پیش گرفته در جهت منافع ملی است نه جناحی گفت: وحدت استراتژیک آن چنان که باید و شاید پدیدار نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود هرمیداس باوند کارشناس مسائل بین الملل امروز دوشنبه در همایش واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته ای در دولت روحانی با انتقاد از سیاست های دولت گذشته در بحث مذاکرات هسته ای گفت: در آن زمان همیشه می‌گفتند مذاکرات بدون نتیجه مانده است و هیچ گاه اعلام نمی شد که مذاکرات شکست خورده به این ترتیب طرف مقابل به خودش اجازه تحریم های جدید را می داد.

وی با اشاره به اینکه با دو نوع تحریم مواجه هستیم، بیان کرد: یک نوع از تحریم ها، تحریم های شورای امنیت است که در محدوده خاص خود بود. نوع دیگر از تحریم ها نیز تحریم هایی بود که به صورت یکجانبه از سوی آمریکا اعمال شد.

هرمیداس باوند بیان کرد: بی نتیجه اعلام کردن مذاکرات کار را به جایی رساند که آثار سنگین آن به جامعه تحمیل شد و سوء مدیریت داخلی نیز مزید بر علت شد.

وی تاکید کرد: زمانی که جامعه به تنگنا رسیده است فضای مذاکرات متفاوت است. وقتی در شرایط عادی مذاکره می کنیم با شرایط اضطراری فرق دارد. در شرایط اضطراری دو طرف در مقام یکسان در جهت نیل به نتیجه نخواهند بود. این ضرورتی است که جامعه ایران لمس کرده و در انتخابات ریاست جمهوری نیز خط مشی سیاست خارجی گفتگوی سازنده اعلام شد و بر اساس همین ضرورت به آقای روحانی رای داده شد.

هرمیداس باوند گفت: 19 میلیون رای مردم ایران به عنوان خواست جامعه برای حل مسالمت آمیز این معضل است که اگر استمرار پیدا کند پیامدهای نگران کننده ای دارد، خواست جامعه این است که مشکل باید حل شود.

وی افزود: اگر نارسایی در گذشته وجود داشت باید در رویه جدید این نارسایی مرتفع شود، درایت مشخص است و پشتوانه مردمی نیز وجود دارد. در این راستا باید سه قوه نیز به صورت متوازن و همسو حرکت کنند.

هرمیداس باوند گفت: نهادهای درونی که به نوعی با سیاست خارجی مرتبط هستند باید همراه و یکصدا باشند و اگر مسائلی که پیرامون آن مشکل ایجاد شده تعدیل کننده شرایط باشد باید این اقدام صورت گیرد و این شرایط فراهم شود.

وی با انتقاد از اینکه وحدت استراتژیک در دوره جدید آنچنان که باید و شاید پدیدار نشده است، گفت: با این وجود گروه آقای روحانی موفق شده است در پرتو تحولات منطقه ای و بین المللی جایگاه ایران را به دست آورند، راهی که آقای روحانی در پیش گرفته در جهت منافع ملی است نه منافع جناحی.

هرمیداس باوند گفت: منافع جناحی جایگاه خود را دارد و در زمان شرایط اضطراری فعلی جای منافع جناحی وجود ندارد، امیدواریم نهادها راه همسویی در جهت تقویت استراتژیک برای تیم مذاکره کننده برای حصول نتیجه را در پیش بگیرند.