سیاهان آمریکایی زیر باران هم به اعتراضات خود ادامه دادند

سیاه پوستان آمریکایی در اعتراض به قتل نوجوان رنگین پوست از سوی پلیس همچنان در فرگوسن در حال برپایی تظاهرات هستند تصاویری که مشاهد می کنید راشاتودی منتشر کرده است.

سیاهان آمریکایی زیر باران هم به اعتراضات خود ادامه دادندسیاه پوستان آمریکایی در اعتراض به قتل نوجوان رنگین پوست از سوی پلیس همچنان در فرگوسن در حال برپایی تظاهرات هستند تصاویری که مشاهد می کنید راشاتودی منتشر کرده است.

 

 

52261

کد N451512