اعضای هیات دولت در جلسه استیضاح فرجی دانا حاضر می شوند

فارس نوشت:

سخنگوی دولت درباره همراهان وزیر در جلسه استیضاح گفت: اعضای هیأت وزیران به تناسب کار خود در جلسه استیضاح وزیر علوم حضور می‌یابند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره همراهان وزیر در جلسه استیضاح گفت: اعضای هیأت وزیران به تناسب کار خود در جلسه استیضاح وزیر علوم حضور می‌یابند.

او همچنین در خصوص سفر رئیس جمهور به اردبیل یادآور شد:‌این سفر از پیش تعیین شده بود.

 

45231

 

کد N450923