یک رسانه عربی گزارش داد؛

حال سلطان عمان وخیم شد/ابهام در جانشینی فردی که فرزند ندارد

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه عربی از وخیم شدن حال سلطان عمان و انتقال وی به بیمارستانی در شهر مونیخ آلمان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجدید لبنان گزارش داد سلطان قابوس بن سعید سلطان عمان در حال نبرد تلخ با بیماری سرطان است و پس از آنکه حدود هفت ماه از حرکت ناتوان بود، به شهر مونیخ آلمان منتقل شد.

این شبکه خصوصی که به منابع خود اشاره نکرد، افزود بیماری سرطانی که سلطان عمان به آن مبتلا شد، سرطان روده است که تمام قسمتهای بدنش را فرا گرفته است.

این شبکه گزارش داد سلطان عمان وصیت نامه اش را در گاو صندوق خود قرار داده است که به سبب آنکه وی ازدواج نکرده و فرزندی ندارد، مخاطب وصیتش یکی از دو فرزند عمویش است یا اسعد بن طارق بن تیمور آل سعید یا هیثم بن طارق بن تیمور آل سعید

سلطان قابوس توانست عمان را از یک کشور منزوی که از فقر و شورش رنج می برد به دولت باثباتی تبدیل کند که در حال حاضر از صنعت نفت و تاسیسات زیربنایی پیشرفته برخوردار است.

بر اساس قوانین موجود در اساسنامه نظام حکومتی عمان، خاندان حاکم باید سلطان جدید را حداکثر طی سه روز انتخاب کند و اگر نتواند در این زمینه به توافق دست یابد، باید به وصیت نامه سلطان قابوس و نامی که وی برای جانشینی خود اشاره کرده، عمل کند.