یک منبع خبری از وخامت حال سلطان قابوس خبر داد

واحد مرکزی خبر نوشت:

به گزارش پایگاه اینترنتی الغدپرس از بغداد ، شبکه «الجدید» لبنان اعلام کرد سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند.
این شبکه افزود سلطان قابوس که حدود هفت ماه قادر به حرکت نبود اخیرا برای مداوا به شهر مونیخ آلمان منتقل شده است.
این شبکه به نقل از منابعی که نام آنها را فاش نکرد افزود :« بیماری سرطانی که سلطان قابوس به آن مبتلا است سرطان راست روده است که تمام بدن وی را گرفته است.»
شبکه الجدید تاکید کرد :« سلطان قابوس وصیتنامه خود را آماده کرده و با توجه به اینکه ازدواج نکرده است و فرزندی ندارد ، بین دو نام از عموزاده های خود برای جانشینی خود مردد است ، اسعد بن طارق بن تیمور آل سعید و دیگری هیثم بن طارق بن تیمور آل سعید.»
سلطان قابوس عمان را از کشوری منزوی که با فقر و شورش مواجه بود به کشوری با ثبات و برخوردار از صنایع صادرات نفت و زیربناهای جدید تبدیل کرد.
بر اساس قانون اساسی عمان ، خانواده حاکم باید در مدت سه روز از خالی شدن این سمت، پادشاه جدید را انتخاب کند.
اگر خانواده حاکم نتواند درباره پادشاه جدید به توافق برسد باید وصیتی که نام مشخص شده از طرف سلطان قابوس را شامل می شود باز شود.

4949

کد N450461