مصوبات جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی؛

بررسی برنامه های اقتصادی دولت در ترکیبی از 3 کمیسیون مجلس/ تشریح تحولات اخیر پاکستان و نقش عربستان و آمریکا 

مجلس

 با توضیحات بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و اعلام نگرانی های اعضای کمیسیون نسبت به دغدغه های اقتصادی مردم مصوب شد که جلسه مشترکی بین کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنعت، معدن و تجارت برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است در این جلسه برنامه های دولت در ارتباط با کنترل تورم، خروج از رکود و رونق بازار تولید و کار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
 
 در جلسه امروز نیز ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه و همکارانشان در جلسه حضور یافتند و تحولات اخیر پاکستان، نقش عربستان و آمریکا در این تحولات و سرنوشت خط لوله صلح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان بر لزوم توجه بیشتر به تحولات پاکستان به عنوان یکی از همسایه های مهم جمهوری اسلامی تاکید کرد.
 
سناریوهای مختلف تحولات پاکستان از جمله ترکیب کمپین شکل گرفته علیه نواز شریف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اعلام شد جمهوری اسلامی خواهان حفظ وحدت و یکپارچگی پاکستان، رعایت اصول دموکراسی و احترام به مطالبات مردم و حفظ آرامش در پاکستان است.