خلیل المرزوق:

ملت بحرین با سیاست‌های جمعیتی دولت در سال 2030 به اقلیت تبدیل می‌شود

آفریقا و خاورمیانه

معاون سیاسی دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در سخنانی از سیاست‌های دولت بحرین در زمینه ارائه هویت بحرینی به اتباع دیگر کشورها انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "خلیل المرزوق" معاون سیاسی دبیرکل جمعیت الوفاق با اشاره به سیاست‌های دولت بحرین در زمینه ارائه هویت بحرینی به اتباع خارجی، تاکید کرد: آمارهای رسمی دولتی از ارائه هویت بحرینی به 95 هزار و 372 نفر طی سال‌های 2002 تا 2004 حکایت دارد.

وی افزود: افرادی که طی مدت مذکور هویت بحرینی دریافت کرده اند در مجموع 17.3 درصد از جمعیت بحرین را تشکیل داده اند و این تصمیمات با هدف تغییر ترکیب جمعیتی اجرایی شده است.

المرزوق با هشدار به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره پیامدهای امنیتی سیاست‌های جمعیتی دولت منامه، افزود: مقامات بحرین در واقع در حال کشتار دسته جمعی مردم اصلی بحرین از شیعیان و اهل سنت هستند.

وی تاکید کرد: با ادامه این سیاست‌ها ملت بحرین در سال 2030 به اقلیت (در برابر مهاجران خارجی هویت گرفته) تبدیل می‌شود.