رد دو طرح در کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از رد طرح الحاق یک تبصره به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی در کمیسیون متبوعش خبر داد.

منصور آرامی در گفت وگو با پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به جلسه امروز کمیسیون عمران گفت: در جلسه امروز کمیسیون دو طرح اجازه سازمانها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی و الحاق یک تبصره به ماده(1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاح بعدی آن به عنوان کمیسیون فرعی بررسی و هر دو طرح توسط اعضای رد شد.

وی ادامه داد: این طرح ها به علت اینکه در هر دو مورد از قبل قوانینی وجود داشته توسط کمیسیون به عنوان یک کمیسیون فرعی رد شد.

انتهای پیام

کد N450206