بارزانی:

مصونیت اروپا از تروریسم منوط به حمایت تسلیحاتی از کردستان عراق است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس اقلیم کردستان عراق ضمن درخواست حمایت تسلیحاتی برای مقابله با داعش مبارزه با خطر تروریسم در اروپا را از طریق مقابله با داعش در کردستان عراق مسیر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در گفتگو با روزنامه بیلد آلمان تاکید کرد: ما منتظر سلاح نه فقط از سوی آمریکا بلکه همه همپیمانان و دوستان دیگر از جمله آلمان هستیم.

رئیس اقلیم کردستان عراق بیان کرد: ما به مرحله حساسی در تاریخ جنگ با تروریسم رسیده ایم و کسانی که خواهان حفظ اروپا از خطر تروریسم هستند باید از کردستان شروع کنند و به اقلیم کردستان در مقابله با داعش کمک کنند.

بارزانی تاکید کرد: ما خواهان اعزام نیروی بین المللی نیستیم بلکه فقط سلاح برای مقابله با داعش نیاز داریم.