ندیمی در نطق میان دستور:

دولت به فرمانروایی مطلقه بانک ها خاتمه دهد

مجلس

مردم انتظار دارند مجلس و دولت از باب حل امور مالی در برنامه ششم توسعه و رویکرد حل مشکلات به خصوص پایان بخشی به فرمانروایی مطلقه بانک ها اقدام کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مردم انتظار دارند مجلس و دولت از باب حل امور مالی در برنامه ششم توسعه و رویکرد حل مشکلات به خصوص پایان بخشی به فرمانروایی مطلقه بانک ها اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، ابوذر ندیمی در نشست علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود با درود و سلام بر آزادگان، مردانی که مردانگی خویش را نه در اسارت دشمن بلکه در مقابله با دشمن به نمایش نه بلکه در عرصه ایمان ما را بدان رهنمود شدند، گفت: مردم انتظار دارند قوای سه گانه همه یکسو و یک راه برای نجات مردمانی که به خانه ملت و ارکان نظام اعتماد کردند چاره اندیشی های اساسی را به حاشیه پردازیها و حاشیه سازیها رجحان دهند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم انتظار دارند مسایلی چون بیکاری، تورم و رکود وسیله سخنرانی و پر کردن تریبون ها نباشد، بلکه چاره اندیشی برای همه بیکاران به ویژه فارغ التحصیلان بیکار یک هدف و استراتژیک در همه رویکردها باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مردم انتظار دارند مجلس و دولت از باب حل امور مالی در برنامه ششم توسعه و رویکرد حل مشکلات به خصوص پایان بخشی به فرمانروایی مطلقه بانک ها اقدام کنند.

کد N449545