سفیر چین در گفتگو با مهر:

ریشه های تنش میان فلسطین و اسرائیل/ کشتار بیگناهان در غزه غیرقابل قبول است