پست جدید برای نوری مالکی

ایسنا نوشت:

 ائتلاف دولت قانون، نوری مالکی را به عنوان رئیس فراکسیون پارلمانی این ائتلاف انتخاب کرد، این در حالی است که مالکی تصدی هرگونه پست مهم را رد کرده است.

به گزارش روزنامه البیان چاپ امارات، عواطف نعمه، یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون اظهار کرد: این ائتلاف در این خصوص نشستی را به ریاست نوری مالکی، رئیس ائتلاف و با حضور حیدر العبادی، نخست وزیر مکلف و همچنین جمعی از سران ائتلاف برگزار و نوری مالکی را به عنوان رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف دولت قانون انتخاب کرد.

این در حالی است که مالکی تصدی هرگونه منصب ریاستی را رد کرد.

نعمه خاطرنشان کرد: ائتلاف دولت قانون در کنار حیدر العبادی به منظور تشکیل دولت آتی و موفقیت آن و همچنین انتخاب افراد شایسته به دور از جناح‌بندی حزبی خواهد ایستاد.

52261

کد N448931