انقلابیون خواستار شدند؛

لزوم سرنگونی رژیم آل خلیفه و تشکیل دولت منتخب مردمی در بحرین

آفریقا و خاورمیانه

نبیل رجب از مخالفان آل خلیفه بر ضرورت سرنگونی کامل رژیم و تشکیل دولت منتخب مردمی در بحرین تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیل رجب از مخالفان رژیم حاکم بر بحرین اعلام کرد مخالفان خشونت طلب نیستند و برای استفاده از ابزارهای فشار در روند مبارزاتی مسالمت آمیز تلاش می کنند.

نبیل رجب تصریح کرد امروز در بحرین شاهد سیطره یک خاندان بر تمام امور و مقدرات مردم بحرین هستیم.

این فعال حقوقی مخالف رژیم حاکم بر بحرین  تاکید کرد باید تمام رژیم تغییر کند و نظام حاکمیتی جدیدی شکل گیرد.

وی خاطر نشان کرد طی سه سالی که از مبارزات مسالمت آمیز مردم می گذرد، هیچ طرح و ابتکار واقعی ارائه نشده است.

دبیرکل جمعیت الوفاق هم گفت فرمولهای مطرح شده برای توزیع وزارتخانه ها، راه حل ارائه نمی کند، بلکه سبب تشدید بحران می شود.

شیخ علی سلمان هم تاکید کرد الگوهای موفقیت آمیزی در دموکراسی توافقی در سایه نبود گزینه دیگر وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد طرح دموکراسی توافقی به این معناست که تصمیمات سرنوشت ساز با اکثریت گرفته شود.