شبه‌نظامیان بوکوحرام ۲۸ نفر را کشتند

سیاسی

افراد مسلح گروه بوکوحرام همچنین ۲۵ روستایی را مجروح کرده و چند خانه را به آتش کشیدند.

شبه‌نظامیان بوکوحرام در جریان حمله به روستاهای دورافتاده در شمال شرقی نیجریه ۱۰۰ نفر ربوده و حدود ۲۸ نفر را کشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری یوپی‌آی، افراد مسلح گروه بوکوحرام همچنین ۲۵ روستایی را مجروح کرده و چند خانه را به آتش کشیدند.

بر اساس این گزارش، شبه‌نظامیان بوکوحرام ۱۰۰ مرد و پسر نوجوان را با خود برده و در این روستا‌ها فقط کودکان و زنان ماندند.

عناصر بوکوحرام حدود چهار ماه قبل ۲۰۰ دختر را از یکی از روستاهای نیجریه ربودند که و هنوز از سرنوشت آن‌ها خبری نیست.

کد N448620