فرگوسن آمریکا به حالت آماده باش درآمد

فرگوسن آمریکا

مردم شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا همچنان خشم و نفرت خود را از کشته شدن مایکل براون جوان سیاه پوستی که بدست افسر پلیس و بدون هیچ علتی کشته شد، فروکش نکرده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جی نیکسون، فرماندار ایالت میسوری در مرکز آمریکا اعلام کرد: در یکی از محله های شهر فرگوسن، که یک هفته بعد از کشته شدن جوان سیاه پوستی به دست پلیس صحنه ناآرامی بود، حالت فوق العاده و منع آمد و شد اعلام شد. http://www.irinn.ir/sitefiles/13930526/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%842.jpg
مردم شهر فرگوسن در اقدامی جالب، نسبت به پاکسازی شهر و فروشگاههایی که بدست افراد خشمگین تخریب و یا غارت شده بود، اقدام کردند. همکاری همگانی مردم باعث شد تا شهر جان دوباره گرفته و روال عادی خود را از سر بگیرد.
http://www.irinn.ir/sitefiles/13930526/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84%204.jpg
شهروندان در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند، بیشتر تجمعات  اعتراض آمیز ، آرام و بدور از خشونت بود و تخریب و غارت  اموال عمومی و فروشگاهها ؛نتیجه شورش عده ای تبهکار  صورت گرفته است.
http://www.irinn.ir/sitefiles/13930526/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84.jpg
نتایج نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می دهد، نزدیک به نیمی از آمریکایی ها به نظام قضایی کشورشان  اطمینان ندارند.

بر اساس این نظرسنجی، چهل و پنج درصد از آمریکایی ها می گویند باور ندارند که عدالت درباره نیروی پلیس به اجرا گذاشته شود.

همچنین چهل و سه درصد از مردم آمریکا می گویند نیروهای پلیس مدام به خشونت هایی که به مرگ و میر منجر می شود، متوسل می گردد در حالی که فقط سی و دو درصد از مردم با چنین تصوری مخالفند.

این مساله در میان نژادهای مختلف در آمریکا نیز متفاوت است، در حالی که شصت و نه درصد سیاه پوستان می گویند پلیس مدام به خشونت مرگبار متوسل می شود ، فقط سی و پنج درصد از سفید پوستان این باور را دارند.

بی اعتمادی به نظام قضایی در آمریکا در میان سیاه پوستان نزدیک به دو سوم است در حالی که این میزان در میان سفید پوستان چهل درصد است.

همچنین بررسی ها نشان می دهند احتمال متوقف شدن یک راننده سیاه پوست در آمریکا از سوی پلیس به مراتب بیشتر از سفید پوستان است.
کد N448348