بحران زندانیان بیمار در بحرین

بحران,زندانیان بیمار

تهران - ایرنا- دیده بان حقوق بشر بحرین، از دادستانی کل و نهادهای قضایی این کشور خواست تا زمینه انتقال زندانیان بیمار را به بیمارستان فورا فراهم کند.

دیده بان حقوق بشر بحرین در بیانیه ای اعلام کرد: خانواده های زندانیان و فعالان حقوق بشر فهرستی شامل 50 نفر از زندانیان نیازمند درمان فوری تهیه کرده اند اما مسؤولان زندان ها از انتقال بیماران به بیمارستان خودداری می کنند.

این بیانیه جلوگیری از درمان زندانیان را نقض حقوق بشر دانست و افزود: حق درمان زندانیان در خارج از زندان در منشور حقوق بشر درج شده و دسترسی به امکانات بهداشتی کشور جز حقوق زندانیان است.

بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، برخی از این بیماران در شرایط بسیار وخیمی به سر می برند و نیازمند درمان سریع و مراقبت های دائمی هستند.

در حالی که شکایت بسیاری از خانواده های زندانیان بحرینی به نتیجه ای نرسیده است، شرایط بهداشتی زندان ها بهبودی نداشته و مسؤولان زندان با لجبازی هیچ اقدامی برای درمان آنها انجام نداده اند.

دیده بان حقوق بشر از وزارت کشور بحرین خواست به مسؤولیت های اخلاقی و قانونی خود درباره درمان بیماران و تبعات خطرناک جلوگیری از درمان آنها، عمل کند.

خاورم/1275
کد N447933