جوکار در گفتگو با مهر:

استیضاح فرجی دانا رنگ و بوی سیاسی ندارد/ فراکسیون یا جریان خاصی خواستار استیضاح نیست

مجلس

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی که به عنوان علت استیضاح وزیر علوم مطرح شده و نیز از ترکیب نمایندگان خواستار استیضاح نیز اینگونه برمی آید که استیضاح فرجی دانا رنگ و بوی سیاسی ندارد.

محمدصالح جوکار نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به استیضاح وزیر علوم در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه همه در چنین شرایطی به مجلس است که چگونه از پس این آزمون مهم برآید، موضوع استیضاح وزیر علوم بسیار فوری است و باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی افزود: فضای کنونی مجلس حاکی از آن است که این استیضاح رای مثبت خواهد آورد، زیرا عملکرد آقای فرجی دانا در وزارت علوم و نیز عدم تحقق وعده های داده شده در فرصتی که طی چند ماه اخیر از نمایندگان استیضاح کننده گرفته بود فضا را به گونه ای رقم زده که بعید است بتواند از نمایندگان رای اعتماد بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اینکه گفته می شود این استیضاح بیش از اینکه فنی باشد رنگ و بوی سیاسی دارد ادامه داد: فراکسیون یا جریان خاصی خواستار این استیضاح نیست، بلکه ترکیبی از نمایندگان مجلس در فراکسیون های مختلف با توجه به عملکرد وزیر علوم درخواست کننده استیضاح آقای فرجی دانا هستند.

جوکار گفت: مواردی که به عنوان علت استیضاح مطرح شده است و از ترکیب نمایندگان خواستار استیضاح نیز اینگونه برمی آید که استیضاح وزیر علوم رنگ و بوی سیاسی ندارد.