برنامه تحصیلی داعش برای دانش آموزان استان رقه در سوریه

برنامه,دانش آموزان

تهران - ایرنا - گروهک تروریستی داعش از شماری از مدیران و معلمان پایه های ابتدایی و راهنمایی خواسته که جهت به اصطلاح ˈآماده سازی دروس اسلامی برای تدریس در مدارس شهر رقه و اطراف آنˈ تشکیل جلسه دهند.

مرکر موسوم به ˈدیدبان حقوق بشر سوریهˈ به نقل از منابع آگاه در استان رقه (در شرق سوریه) اعلام کرد که گروه تروریستی داعش به مدیران مدارس و معلمان مزبور وعده داده که حقوق مناسب به آنان پرداخت می نماید.

این گروه تروریستی تأکید کرده است که شیوه های آموزشی از سوی متخصصان ˈاداره امور پرورشیˈ داعش، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و سپس تایید خواهد شد.

همچنین شماری از ˈمفتی هایˈ این گروهک تروریستی خواستار جلوگیری از تدریس شیمی و فلسفه در مدارس سوریه شدند.

داعش برخی از مراکز آموزشی استان رقه را به منظور جلوگیری از تدریس شیوه های آموزشی قدیم بسته است.

خاورم/1275
کد N446705