سید حسن نصرالله-3

معادله ارتش، ملت و مقاومت تنها ضامن حفظ لبنان است

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل حزب الله در ادامه سخنان خود به مناسبت سالگرد جنگ 33 روزه، تنها عامل حمایت از لبنان در برابر تهدیدها و خطرات را معادله سه گانه ارتش، ملت و مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله با اشاره به خطرات داعش برای همه طیف های ملت عراق از جمله مسیحیان گفت داعش تهدید بالفعل برای عراق و سوریه و تهدید بالقوه برای تمام کشورهای منطقه است.

سید حسن نصرالله تاکید کرد تنها عاملی که از لبنان حمایت کرده و همچنان حمایت می کند، معادله ارتش، ملت و مقاومت است نه چتر بین المللی.

وی گفت وقتی خطر وجودی قرار دارد، اولویت، مقابله با این خطر است و از لبنانی ها می خواهم این نکته را درک کنند که کشور شما در مقابل یک خطر وجودی قرار دارد.