سید حسن نصرالله -2

قادریم هر طرح توطئه آمیزی را خنثی کنیم/می خواهند مسئله فلسطین را حذف کنند

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل حزب الله با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر علیه نوار غزه تاکید کرد ما در مقابل خطراتی قرار داریم که همه قادر هستیم با این خطرات مقابله کنیم و هر طرح توطئه آمیز علیه مقدسات، ملتها و سرزمین خود را خنثی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله تاکید کرد  آنچه در نوار غزه می گذرد، بخشی از مسیر و طرح جدیدی است که هدف از آن سلطه بر منطقه و حذف و پاکسازی مسئله فلسطین است.
دبیرکل حزب الله تاکید کرد لبنان و منطقه در مرحله خطر وجودی قرار دارند.

سید حسن نصرالله گفت مسیر جدید از سوی آمریکایی ها و دیگران برای منطقه آماده شده که هدف از آن نابودی و ویرانی کشورها، ارتشها و ملتهاست.

وی افزود نقشه جدید(آمریکا و دشمنان) برای منطقه مبتنی بر اجساد تکه تکه شده و عقل های سرگردان است و هدف از آن این است که همه ما به مرحله فاجعه برسیم.

نصرالله گفت عناصر اصلی در مسیر جدید، اسرائیلی ها و جریان تکفیری است، اما امکان شکست مسیر جدید وجود دارد.