بازدید وزرای دولت ژاپن از معبد مناقشه آمیز یاسوکونی

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از بازدید وزرای دولت ژاپن از معبد مناقشه آمیز یاسوکونی و احتمال تیرگی روابط این کشور با چین و کره جنوبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با اشاره به بازدید وزرای دولت ژاپن از معبد مناقشه آمیز یاسوکونی از احتمال تیرگی روابط این کشور با چین و کره جنوبی خبر داد زیرا همسایگان ژاپن این معبد را نماد سیاست های نظامی پیشین ژاپن معرفی کردند.

چین و کره جنوبی این اقدام را توهین آمیز و دردناک خواندند زیرا یادآور تجاوز ژاپن در نیمه اول قرن بیستم در شبه جزیره کره بوده و آمریکا نیز در واکنش به بازدید وزرای دولت ژاپن از معبد مناقشه آمیز یاسوکونی آن را ناامیدکننده توصیف کرد.

پیشتر دیدار 30 دقیقه ای نخست وزیر ژاپن موجی از انتقادهای همسایگان ژاپن را به دنبال داشت. دولت های چین، کره شمالی و کره جنوبی اقدام نخست وزیر ژاپن را یادآور قدرت امپریالیستی ژاپن در گذشته دانسته و آن را محکوم کردند.

بر این اساس کسانی که در این معبد دفن شده اند افرادی هستند که در تهاجمات ژاپن به همسایگان خود در جنگ جهانی دوم و پیش از آن کشته شده اند. با این حال آبه اعلام کرد هدفش از این دیدار گرامی داشتن افرادی است که قربانی جنگ شده اند و این به معنی تایید اقدامات جنایتکارانه نیست.

خواندنی از سراسر وب