تصاویر عکاس الجزیره از موفقیت‌های پیشمرگه‌های کرد

کد N445193