محجوب: رئیس جمهور خیلی شجاع بود که درد رکود را اعلام کرد/موفقیت بسته پیشنهادی منوط به اجراست

علیرضا محجوب

علیرضا محجوب معتقد است که نمی توان با اطمینان گفت که بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.

عليرضا محجوب در گفت و گو با خبرآنلاين درباره بسته پيشنهادي دولت براي خروج از رکود و نظر مجلس در اينباره گفت: نظر ما متفاوت است. در مباحث تورمي مي شود پيش بيني کرد که دولت موفق باشد اما در مسايل رکودي نمي شود با اين اطمينان گفت.

وي افزود: البته آقاي رئيس جمهور خيلي شجاع بودند که دست روي اين مشکل گذاشته اند و درد را اعلام کردند که چنين مشکلي هست. پيش از اين کسي اين کار را نمي کرد. اما نبايد با نگاه خوشبيني به اين موضوع نگاه کنيم. بايد به بسته پيشيني و پسيني آن نيز نگاه کنيم. اقتصادداني به من گفت که تورم پديده خيلي وحشتناکي است. تورم جشن اغنياست اما عزاي فقراست. اما بعد که مسئله رکود که پيش آمده به من گفت که آيا يادت هست که من درباره تورم چه گفتم؟ حالا مي گويم که دربرابر رکود، تورم يک سردردي است دربرابر سرطان. چه کسي مي تواند بگويد که يک بيمار سرطاني چگونه و براساس چه نسخه اي و ظرف مدت چه زماني بهبود مي يابد. کسادي و رکود از همه بيماري هاي اقتصادي بدتر است. رونق تنها ابزار غلبه بر همه مشکلات است.

وي همچنين درباره همکاري مجلس براي اجراي اين بسته نيز گفت: مجلس به اين موضوع بايد نقادانه نگاه کند.امروز اقتصاد از قانون ظروف مرتبطه تبعيت مي کند. بنابر اين حتما سياست خارجي در اين موضوع تاثير خواهد داشت. موفقيت اين بسته منوط  به اجراست و با شعار درست نخواهد شد.

2929

 

 

کد N444960