در برنامه شناسنامه

افروغ از دولت‌های کارگزاران،اصلاحات،احمدی نژاد و اعتدال می‌گوید

سایر حوزه ها

عماد افروغ در برنامه این هفته شناسنامه از دولت‌های کارگزاران،اصلاحات ،احمدی نژاد و اعتدال سخن می‌گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمان این هفته برنامه شناسنامه، عماد افروغ استاد دانشگاه و تحلیل گر مسایل اجتماعی و سیاسی  است که در این برنامه ناگفته هایی از حبس در زندان انگلیس، آموزش نظامی لبنان، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، دولت‌های کارگزاران، اصلاحات، احمدی نژاد و اعتدال و مجلس هفتم را بیان می‌کند.

برنامه شناسنامه جمعه هر هفته ساعت 14:30 از شبکه سوم سیما پخش می‌شود.