جلسه مشترک کمیسیون شوراها با وزیر کشور و معاونان وزارت اطلاعات برگزار می‌شود

مجلس

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان آنها در دستور کار هفته آینده اعضای این کمیسیون است.

اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور علاوه بر این با معاونان وزارت اطلاعات جلسه ای مشترك برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه كارگروه طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان آنها و كارگروه مشترك با سازمان شهرداریهای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تشکیل جلسه می دهند.
همچنین ادامه رسیدگی به طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان آنها در دستور کار هفته آینده اعضای این کمیسیون است.
اعضای این کمیسیون علاوه بر این با معاونان وزارت اطلاعات جلسه ای مشترك برگزار خواهند کرد.
همچنین تشکیل جلسه مشترك با حضور وزیر كشور و بررسی طرح شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دیگر برنامه‌های این کمیسیون در هفته آینده است.

کد N444749